România Viitorului

SEEDing Successful young female entrepreneurs for a green world by regenerative agriculture SEEDS (ERASMUS-YOUTH-2021-CB (capacity Building), 2022-2025

Scopul proiectului SEEDS este creșterea capacității antreprenoriale ale tinerelor femei, cu activități în domeniul agriculturii verzi, agriculturii regenerative și este o inițiativă comună a unităților de cercetare din România, Spania, Austria și Ungaria, cu grup țintă în zona Sud-Mediteraneeană: Egipt, Tunisia, Maroc. Este un proiect de formare profesională în domeniul antreprenoriatului pentru a forma tinere antreprenoare, care să pornească mici afaceri ecologice (GREEN) și/sau regenerarea fermelor agricole existente (REGENERATING). Un obiectiv distinct al proiectului este crearea unui incubator de afaceri experimental pentru antreprenori – o inițiativă pilot pentru diseminarea cunoștințelor despre agricultura organică.

Participă la proiect