România Viitorului

Metode inovative pentru prevenirea și combaterea fraudelor alimentare, prognoza efectelor acestora asupra integrității și trasabilității produselor și evaluarea impactului în economia sectorului agroalimentar

Obiectivul proiectului: informarea și conștientizarea consumatorilor, operatorilor din sectorul alimentar și autorităților de controlul calității și autenticității produselor alimentare cu privire la fraudele alimentare.
Obiective specifice: fundamentarea măsurilor de prevenție prin 3 studii și cercetări privind fraudele alimentare pentru 5 grupe de produse; combaterea fraudelor în domeniul alimentar prin dezvoltarea unui sistem pilot inovativ de alertă; asigurarea securității alimentare la nivel național prin elaborarea unui model conceptual în domeniul fraudelor alimentare în baza prognozei riscurilor socio-economice și evaluării efectelor acestora.

Participă la proiect