România Viitorului

EIT HEI INITIATIVE Innovation Capacity Building for Higher Education

Este un proiect (inițiativa comună) a unor universități, centre de cercetare și întreprinderi industriale din Grecia, Țările de Jos, Italia, România și Macedonia de Nord, ale cărui principale obiective specifice sunt Distribuirea cunoștințelor și practicilor Institutului European pentru Tehnologii referitoare la inovare și antreprenoriat, Stabilirea unui lanț valoric de educație antreprenorială (incluzând organizații publice, intermediari de afaceri și organizații finanțatoare), Dezvoltarea unor facilități și structuri multi-disciplinare pentru implementarea inovării către studenți și personal academic, Îmbunătățirea curriculei educaționale referitoare la inovare și antreprenoriat, Dezvoltarea programelor de instruire și de mentorat în domeniul antreprenorial, Crearea structurilor necesare în universități și centre de cercetare pentru ca studenții să poată genera start-up-uri pentru ideile lor de afaceri.

Participă la proiect