România Viitorului

SALONUL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, INOVĂRII ȘI INVENTICII PRO INVENT 2021, Ediția a XIX-a

Data Evenimentului: 20-22 Octombrie 2021
Locatia Evenimentului: Cluj-Napoca

IMNR a participat la Salonul Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT 2021, Ediția a XIX-a, eveniment care s-a desfășurat exclusiv online, cu 3 invenții: 2 brevete de invenție și 1 cerere de brevet. Echipa IMNR a obținut 2 medalii de aur și 1 medalie de argint:

  • MEDALIE DE AUR: Brevet RO130769 – Procedeu de obținere a unei bare de semifabricat sinterizat din pulberi metalice de aliaj Al-Mg-Mn-Cr-Ti
  • MEDALIE DE AUR: Brevet RO132597 – Procedeu de recuperare a metalelor prețioase din deșeuri electrice și electronice prin dizolvare anodică în lichide ionice
  • MEDALIE DE ARGINT: Cerere de brevet A/00697/2019 – Procedeu de recuperare neconvențională a neferoaselor din zguri.

Participă la proiect